2016-11-04 12:51:00

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA OD VANJSKIH PRUŽATELJA USLUGA ZA USLUGE ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA

Poštovani,

Osnovna škola Dubovac, Karlovac, objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda od vanjskih pružatelja usluga za usluge održavanja školskih objekata.

Ponude možete poslati poštom na adresu: OŠ Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac ili na e mail Škole: tajnistvo@os-dubovac-ka.skole.hr, do 11.11.2016.godine.


Osnovna škola Dubovac Karlovac