2020-06-04 12:33:25

ODLUKA O ODABIRU UDŽBENIKA ZA ŠK. GOD. 2020./2021.

Sukladno članku 10. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018) OŠ Dubovac objavljuje Odluku o odabiru udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god. 2020./2021.


Osnovna škola Dubovac Karlovac