2020-02-18 01:14:00

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

Dragi učenici osmih razreda, vjerujemo da će vam ova brošura "Kamo nakon osnovne škole?" pomoći u što kvalitetnijem izboru srednje škole.

Isto tako, možete pogledati i tablicu bodova potrebnih za upis u školskoj godini 2019./20.

Ako vam zatrebaju dodatna objašnjenja, upute i informacije, obratite se školskoj pedagoginji ili psihologinji.


Osnovna škola Dubovac Karlovac